ד"ר מדלן פלדשטיין > שירות התנגדות לצוואה

שירות התנגדות לצוואה

 

• התנגדות לצוואה
במקרים רבים, יש צד שחש מקופח או שנושל מצוואתו של מי מהוריו או קרובי משפחתו או אדם קרוב אחר. במקרה כזה, האדם רשאי מכוח החוק לפנות לבית המשפט למשפחה ולהגיש התנגדות לצו קיום הצוואה.
ניתן להתנגד לקיום צוואה מהסיבות הבאות:
אי כשירות לצוות על פי סעיף 26 לחוק הירושה:
על המתנגד להוכיח כי המצווה היה במצב של אי כשירות משפטית בזמן עריכת הצוואה.
במקרה כזה, יש להראות כי כתוצאה ממצב בריאותי גופני או נפשי כלשהו, לא ידע או לא הבין המצווה על מה הוא חותם ואודות מה הוא מצווה ומהן משמעויותיו הדברים אודותיהם ציווה.
השפעה בלתי הוגנת או מעורבות יתר של מוטב בצוואה על פי סעיף 30 לחוק הירושה:
על המתנגד להוכיח כי על המצווה הופעלה השפעה שלילית ובלתי הוגנת בזמן עריכת הצוואה, וכי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה, אלא את רצונו של הגורם שהשפיע עליו לרעה.

על מנת להוכיח אי כשירות בשלב ההתנגדות לצוואה לאחר מותו של המצווה, הרופא מתבסס אך ורק על המסמכים הרפואיים של הנפטר, עליו לעבור על כל נתון ותיאור ולבחון תוצאות כל בדיקה רלוונטית. לבסוף הרופא מבצע מבחן סבירות SODR על מנת להוכיח היעדר כשירות.