ד"ר מדלן פלדשטיין > שירות חוות דעת רפואית לקצבאות ביטוח לאומי

שירות חוות דעת רפואית לקצבאות ביטוח לאומי

חוות דעת רפואית לקצבאות ביטוח לאומי

ד”ר פלדשטיין משמשת כפוסקת בוועדות עליונות לעררים של המוסד לביטוח לאומי משנת 2009 עד היום בתחומים הבאים:

1) סיעוד – נשים לאחר גיל 64 וגברים לאחר גיל 67 אשר זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום במשק הבית, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. אלה זכאים להגיש תביעה לקבלת סיוע סיעודי. הקצבה מתבטאת בתשלום כסף ו/או במימון שעות עבודה סיעודיות באמצעות מטפל/ת סיעודי/ת. קצבה או מימון אלה תלויים ברמת הסיעוד שהמטופל מגיע אליה (התפלגות של 6 רמות כאשר 1 היא הרמה המינימאלית ביותר). כמו כן, בתקופת הקורונה ניתן להמיר את השעות הסיעודיות לקצבה כספית.
בפברואר 2021 יהיו שינויים נוספים והקלות למתן סיוע סיעודי.

2) שירותים מיוחדים –קצבה הניתנת לאנשים צעירים מגיל 18 ועד לגיל הפרישה, אשר לקו במחלות סומטיות קשות (סוגי סרטן שונים, אירועים מוחיים וכדומה) המשפיעים על יכולת ההשתכרות. אנשים אלה זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. סכום הקצבה לשירותים מיוחדים נקבע בהתאם למידה שבה החולה או המטופל זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום ומחולקת לשלוש רמות זכאות לקצבה:

קצבה בשיעור 50% – 1,427 ש”ח (החל ב- 01.01.2020).

קצבה בשיעור 112% – 3,334 ש”ח (החל ב- 01.01.2020).

קצבה בשיעור 188% – 5,341 ש”ח (החל ב- 01.01.2020).

3) נכות כללית – לקצבת נכות זכאי/ת תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה. תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם: גיל ותושבות, הכנסות מהעבודה, נכות רפואית ודרגת אי-כושר.

הנזק יוערך בד”כ עפ”י אחוזי נכות שנקבעו בחוות דעת רפואית, ולכן גובה הפיצוי הינו פונקציה ישירה של הנכות אשר נקבעה לתובע.

4) נפגעי עבודה – פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. יש לדרוש הפעלת “תקנה 15” לתקנות הביטוח הלאומי: הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה. ההחלטה על הגדלת דרגת נכות על פי תקנה 15 היא בסמכות הוועדה הרפואית. הוועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

5) פטור ממס הכנסה – הזכאות תוענק במידה ונקבעו למטופל לפחות 90% נכות משוקללת לצמיתות/לתקופה זמנית של מינימום 185 ימים. אם יש למטופל יותר מליקוי אחד, חישוב אחוזי הנכות נעשה בעזרת שכלול.

חוות הדעת צריכה להתייחס לכל הנכויות על פי סעיפים ותקנות המוסד לביטוח לאומי.

הוועדה לעררים של הביטוח לאומי מתכנסת 3 פעמים בשבוע ומורכבת מפוסקים ניטראליים.

 

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

 

חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

אנשים שחווים פציעות או מחלות קשות עשויים להסתמך על סיוע ממשלתי כדי לענות על צרכיהם. קצבאות נכות של ביטוח לאומי עשויות להיות זמינות לאדם שסבל ממצב בריאותי שפגע בו. כדי להוכיח שהם זכאים לקצבת נכות, אדם יצטרך לספק ראיות רפואיות, ובמקרים מסוימים, הביטוח הלאומי עשוי לדרוש גם אותם להיבדק על ידי איש מקצוע רפואי בלתי תלוי. במקרים מסוימים, אנשי מקצוע אלו עשויים להגיע למסקנות שונות, ועל הפונים להבין כיצד הביטוח הלאומי ישקול חוות דעת רפואית לביטוח לאומי ממקור פרטי.

 

מי יכול לתת חוות דעת רפואית לביטוח לאומי

ביטוח לאומי עשוי להסתכל על חוות דעת רפואית לביטוח לאומי המסופקת על ידי מספר סוגים שונים של אנשי מקצוע רפואיים. איש מקצוע חייב להיחשב כמקור רפואי מקובל, כלומר הוא יכול לספק דיווחים הרלוונטיים למצבים הבריאותיים המשכיים של אדם. מקורות אלה עשויים לכלול רופאים, פסיכולוגים מורשים שיכולים להעריך את בעיות בריאות הנפש של אדם, אופטומטריסטים שיכולים לטפל בליקויי ראייה, אורטופדים שיכולים להעריך הפרעות המשפיעות על כפות הרגליים או הגב ועוד.

 

כיצד ביטוח לאומי שוקל דעות רפואיות

בעת הערכת חוות דעת רפואית לביטוח לאומי, הביטוח הלאומי ישקול מספר גורמים שונים, והחשובים שבהם הם תמיכה ועקביות. תמיכה כרוכה ברלוונטיות של ראיות המשמשות איש מקצוע רפואי כדי לתמוך בממצאיו, כגון תוצאות בדיקות מעבדה. עקביות מתייחסת לשאלה האם דעותיו של איש מקצוע עולות בקנה אחד עם ראיות ממקורות רפואיים אחרים. אם דיווחים של רופא אחד שונים באופן משמעותי מאלה שסופקו על ידי אנשי מקצוע רפואיים אחרים, סביר להניח שהביטוח הלאומי יראה שדעותיהם לא אמינות. ד”ר מדלן פלדשטיין מוסמכת לכתוב עבורכם חוות דעת רפואית לביטוח לאומי על סמך הראיות הרפואיות המתאימות בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבאות נכות מביטוח לאומי. היא תשמח לעזור לכם לטפל בכל התנגשות עם דיווחים של הרופאים וחוות דעת של אנשי מקצוע רפואיים אחרים, כמו כן להוכיח שאתם זכאים לקבל קצבאות מביטוח לאומי. צור קשר עם ד”ר מדלן פלדשטיין כדי לקבוע פגישת ייעוץ חינם ובדיקת מסמכים.

 

חוות דעת רפואית ביטוח לאומי

 

חוות דעת רפואית ביטוח לאומי

תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא לקבוע אם אתם נכים או זקוקים לסיעוד, מסקנה זאת מתקבלת על סמך גילך, השכלתך וניסיון העבודה שלך וראיות רפואיות. תפקיד הרופא המומחה הוא לספק למוסד לביטוח לאומי מידע הנוגע לדרגת הליקוי הרפואי שלכם. חוות דעת רפואית ביטוח לאומי מספקת הערכה לגבי היכולת התפקודית היום יומית שלכם. יכולת תפקודית היא מה שאתם עדיין יכולים לעשות למרות המגבלות שלכם. המוסד לביטוח לאומי מבקש חוות דעת רפואית ביטוח לאומי שתכלול הצהרה לגבי מה שאתם עדיין יכולים לעשות למרות הלקות שלכם.

 

חשיבותה של חוות דעת רפואית ביטוח לאומי 

המוסד לביטוח לאומי מעריך את המשקל שיש לתת לחוות דעתו של הרופא על ידי התחשבות ב:

טיב והיקף הקשר הטיפולי בינכם לבין הרופא.

ההתמחות של הרופא.

הסוגים וההיקף של הבדיקות והבדיקות שבוצעו על ידי הרופא או בהוראתו.

איכות ההסבר של הרופא על הליקוי שלכם.

המידה שבה דעת הרופא נתמכת בראיות רלוונטיות, במיוחד טכניקות אבחון קליניות ומעבדתיות מקובלות מבחינה רפואית.

עד כמה הדעה של הרופא עקבית עם ראיות אחרות.

 

מתי לפנות לקבלת חוות דעת רפואית ביטוח לאומי

אם בקשתכם לקצבת נכות מביטוח לאומי נדחתה והגשתם ערעור, עליכם לקבל חוות דעת רפואית ביטוח לאומי כדי שתשמש כראיה בדיון. אתם יכולים לבקש מהרופא שלכם למלא טופס חוות דעת רפואית ביום יקבע הדיון שלכם בביטוח לאומי. זה יספק תמונת מצב של היכולת הפונקציונלית שלכם בשלב מוקדם של המקרה. אם מצבכם משתפר וחזרתם לעבודה, חוות דעת רפואית שסופקה לכם מספקת בסיס להראות שהיתם מושבתים לתקופה מסוימת. אם עבר זמן רב מאז קבלת חוות דעתו של הרופא, רגע לפני הדיון ניתן לשלוח לרופא עותק מהטופס שמולא קודם לכן בצירוף טופס ריק ומכתב נלווה המבקש מהרופא למילוי טופס חדש אם מצבך השתנה באופן משמעותי. אם לא, הרופא יכול לשלוח מכתב בן שורה אחת שאומר שלא חלו שינויים משמעותיים מאז התאריך בו הושלם הטופס הקודם. ד”ר מדלן פלדשטיין היא רופאה מוכרת כמומחית לכתבית חוות דעת רפואית, כאשר ביטוח לאומי מכיר בחוות דעת הכתובה על ידי ד”ר מדלן פלדשטיין ומתייחסת אליה כחוות דעת אמינה ויסודית. אם אתם מתחילים הליך תביעה מול ביטוח לאומי, או כבר נמצאים במהלכו, צרו קשר עם ד”ר מדלן פלדשטיין לקבל ייעוץ מקצועי וליווה אישי.