ד"ר מדלן פלדשטיין > שירות חוות דעת רפואית לוועדות ניידות מטעם משרד הבריאות

שירות חוות דעת רפואית לוועדות ניידות מטעם משרד הבריאות

 

• חוות דעת רפואית לוועדות ניידות מטעם משרד הבריאות
אנשים הזכאים לקצבה זו הם אנשים עם בעיות נוירולוגיות, אורתופדיות ובעיות שפוגעות ביכולת להתנייד. בעיות אלה יכולות לנבוע מבעיה ברגליים לפי רשימת ליקויים סגורה הכוללת שיתוק, קטיעת גפיים, מגבלות שונות בתנועת המרפקים, חסימות עורקים ברגליים, קיצור ניכר של גפה, הפרעות במערכת כלי הלימפה בגוף תחתון וקומה נמוכה.