ד"ר מדלן פלדשטיין > שירותים

שירותים

מגוון רחב של שירותים

ד”ר מדלן פלדשטיין היא יועצת-על ארצית ב”כללית מושלם”, מומחית ברפואה פנימית, גריאטריה ויועצת בתחום הפסיכוגריאטריה, רופאה מומחית מטעם בית המשפט בתחום הפלילי, הנזיקי, המשפחה (ירושות,התנגדויות לצוואות ויפוי כוח מתמשך) והפסיכוגריאטריה, פוסקת רפואית בוועדות עליונות לעררים בביטוח לאומי – נכות כללית, נפגעי עבודה, שירותים מיוחדים וגריאטריה, פטור ממס הכנסה ועוד.
ד״ר פלדשטיין היא רופאה מומחית בעלת ניסיון בהופעה מרשימה ומשכנעת בבית המשפט. היא מיומנת ובטוחה בהופעתה, ולכן הסיכויים כי בית המשפט יקבל את עדותה ויפסוק בהתאם לחוות הדעת שאותה הגישה לבית המשפט מטעם בית המשפט או מטעם אחד הצדדים גבוהים במיוחד.
כל שנה ממונה ד”ר פלדשטיין מטעם בית המשפט להעניק חוות דעת בלמעלה מ-150 תיקים ומעל ל-1,500 תיקים בוועדות עליונות לעררים של הביטוח לאומי.
חוות הדעת שניתנות על ידי ד”ר פלדשטיין הן על פי הסטנדרט העולמי ברפואה המודרנית ומתייחסות לכלל ההיבטים, כך לדוגמא, חוות דעת של פסיכיאטר תתייחס תמיד רק להיבט הנפשי, מכיוון שזוהי הכשרת הרופא. לעומת זאת, רופא פנימי וגריאטרי, ועל אחת כמה וכמה פנימאית שהיא גם פסיכו-גריאטרית כמו ד”ר מדלן פלדשטיין, מתייחס לכל ההיבטים, כגון מצב נפשי, מצב תפקודי, מצב קוגניטיבי, ריבוי תרופות והשפעתן על הקוגניציה וכדומה. לכן, מדובר בהערכה רחבה המשקפת את המצב הרפואי באופן מקיף. קבלתה של חוות הדעת מטעם מומחה, עשויה להקטין משמעותית את הסיכוי ואת הרצון לערער על החלטה כזו של בית המשפט..

ד”ר פלדשטיין מעניקה את השירותים הבאים:

חוות דעת פסיכוגריאטרית

חוות דעת רפואית למינוי אפוטרופוס

חוות דעת רפואית לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך

חוות דעת רפואית לפני עריכת צוואה

התנגדות לצוואה

חוות דעת בתביעות חברות ביטוח לאחר תאונת דרכים והערכת נכויות

חוות דעת רפואית לוועדות ניידות מטעם משרד הבריאות

חוות דעת רפואית לתביעת ביטוח סיעודי או פרטי

חוות דעת רפואית לקצבאות ביטוח לאומי

חוות דעת לתביעות משרד הביטחון

חוות דעת בתחום הדין הפלילי